Privacybeleid

Privacybeleid

1) WAAROM DIT PRIVACYBELEID?

Atelier Pierre hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit privacy beleid willen we jou op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de Privacywet).

 

Dit privacy beleid vormt een integraal onderdeel van onze algemene voorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten, gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Het is mogelijk dat dit privacy beleid in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Atelier Pierre.

 

2) WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING van mijn gegevens?

Deze website https://www.atelierpierre.be alsook alle varianten en subdomeinen worden beheerd door:

Vanhalst, to give & enjoy
Ambachtenlaan 10
8560 Wevelgem

België

 

BTW nr: BE 0881.947.754
+32 (0)56 43 10 00

www.atelierpierre.be
hello@vanhalst.be

 

3) WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD?

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld;

§  Via de identificatiegegevens van de gebruiker.

§  Via de toegang en gebruik van de website en diensten.

§  Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies.

 

De gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via de website verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.

Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen jouw persoonlijke gegevens waaronder: voornaam, naam, facturatieadres, woonplaats, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële informatie (bankgegevens,…). Deze informatie is noodzakelijk om met jou te kunnen communiceren, om jouw bestelling te kunnen leveren en om eventuele terugbetalingen te kunnen uitvoeren.

Bij gebruik van ons contactformulier verzamelen wij jouw e-mailadres, voornaam & naam, telefoonnummer, e-mailadres, plaats, postcode, land én eventuele andere gegevens die in jouw bericht worden vermeld.

 

4) Waarom wordt deze informatie verzameld?

Atelier Pierre verzamelt persoonsgegevens om jou een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website en onze online dienstverlening.

Deze informatie wordt gebruikt voor volgende doeleinden:

§  Om onze website te optimaliseren;

§  Om jou op de hoogte te houden van updates op onze platformen;

§  Om jou op de hoogte te houden van onze producten en diensten;

§  Voor marketingdoeleinden;

§  Om jou op een efficiënte manier toegang te verlenen tot onze website en diensten;

§  Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik.

Deze informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

5) WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDE PARTIJEN?

De verzamelde persoonsgegevens worden door Atelier Pierre beheerd.

Deze worden enkel gedeeld met:

§  Transportbedrijf (GLS)

§  Betaalpartners (Shopify)

 

Deze bedrijven garanderen dat jouw gegevens op een veilige én correcte manier worden verwerkt. Deze gegevensoverdracht is nodig om jouw bestelling te kunnen leveren.

Verder is Atelier Pierre verplicht om jouw persoonlijke gegevens te delen wanneer dit wordt opgelegd bij wet, decreet of ordonnantie of door een gerechtelijke uitspraak.

 

6) Hoe kan je jouw gegevens opvragen, beheren en / of verwijderen?

Volgens de GDPR richtlijnen heb je recht op toegang en inzage tot jouw persoonsgegevens, het recht om jouw gegevens te (laten) wijzigen, het recht om jouw gegevens te (laten) schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens.

Indien je dit recht op inzage / rectificatie / wissen van jouw persoonsgegevens wil uitoefenen, dient u contact op te nemen via e-mail, gericht aan volgend e-mailadres: hello@vanhalst.be.

 

7) HET GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat zich tijdelijk op de harde schijf van jouw computer installeert en de sporen bijhoudt van jouw bezochte internetsites. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, zij kunnen slechts een machine identificeren.

Deze cookies worden gebruikt om:

§  Jouw voorkeuren te registreren;

§  Jouw bezoek aan ons platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

§  Jou een betere ervaring aan te bieden aan de hand van jouw vorige activiteiten op onze website;

§  De inhoud en lay-out van de site aan te passen naargelang jouw browsertype of andere informatie die door de browser wordt verstuurd.

 

Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Je kan deze cookies in jouw internet browser via de instellingen uitschakelen. Als je gebruik wil maken van het platform / de website van Atelier Pierre, valt het aan te raden dat je jouw cookies inschakelt, voor een normaal functionerende website.

 

8) WELKE COOKIES GEBRUIKT DE WEBSITE?

De website maakt gebruik van volgende cookies: PHPSESSID & Google Analytics (meer informatie via www.google.com/privacy).

Deze website bevat cookies die de eigendom zijn van derde partijen. Deze derde partijen verwerken autonoom de persoonsgegevens verzameld via de cookies en vallen bijgevolg te kwalificeren als verantwoordelijke verwerker. Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik op onze website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.

Google houdt deze informatie bij om na te gaan hoe je de website gebruikt, stelt rapporten op over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere diensten m.b.t. website-activiteit en internetgebruik.

 

9) OVER COOKIES UITSCHAKELEN.

De gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen via de browser-instellingen. De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.

 

Recht van verzet en verbetering.

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

De gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Summer break

18/07 tot 12/08

Wil je graag jouw bestelling ontvangen vóór donderdag 18 juli? 

Sla dan snel nog jouw slag! 

Alle bestellingen ontvangen na woensdag 17 juli worden opnieuw verstuurd vanaf maandag 12 augustus. 

Veel liefs,

Team Atelier Pierre